_77A5070

Erikoisratkaisu paransi lineaarijärjestelmää budjetin puitteissa

Erään työstökoneiden valmistajan ongelma oli liian pitkä asennus sekä yhdensuuntaisuuspoikkeamat, mikä puolestaan johti korkeampiin kustannuksiin. Erikoisratkaisun avulla Rollco pystyi sekä tehostamaan asennusta, parantamaan laatua että pitämään kustannukset budjetin puitteissa.

Ongelmien ratkaisemiseen tarvittiin lineaarijärjestelmä budjetin puitteissa

Kansainvälisellä työstökoneita valmistavalla konsernilla oli jonkin verran ongelmia lineaariratkaisunsa kanssa. Koska hankintaosasto halusi pitää komponenttien kustannukset kurissa, yritys oli päättänyt olla ostamatta valmiiksi koottua lineaariyksikköä. Sen sijaan yritys oli rakentanut oman ratkaisun irto-osista. Lineaariyksiköstä tuli monimutkainen ja varsin vaikea asentaa, minkä takia se vei aikaa ja tuli kalliiksi.

Lukuisista yrityksistä huolimatta, yritys ei onnistunut löytämään toimivaa ratkaisua käyttämillään osilla. Siksi Rollco sai tehtäväkseen analysoida ongelmaa ja löytää ratkaisu, joka parantaisi laatua hankintaosaston budjetin puitteissa.

Räätälöity lineaariyksikkö täytti vaatimukset

Ratkaisu oli asiakaskohtaisesti kehitetty rinnakkaiskäyttöinen lineaariyksikkö, jossa yhdistyivät mekaniikka ja moottorikäyttö. Mekaaninen ratkaisu oli kalliimpi, mutta samalla päästiin eroon yhdensuuntaisuusongelmista, kun niin sanottu pöytälaatikkovaikutus katosi.

Vaikka itse räätälöity lineaariyksikkö oli kalliimpi, moottorikäytön kustannukset puolittuivat. Siten lineaariyksikön ja moottorin kokonaiskustannukset olivat vain hivenen suuremmat. Samalla yritys säästi aikaa käsittelyssä ja kokoonpanossa, koska ratkaisu oli suunniteltu täsmälleen yrityksen koneita varten.

Korkeampi hinta, mutta pienemmät kokonaiskustannukset

Hankintaosasto oli asettanut budjetin kokonaiskustannuksille ja tässä myös pysyttiin, vaikka asiakaskohtaisesti kehitetty ratkaisu olikin hieman kalliimpi. Yhtiö päätti katsoa kokonaisuutta eikä pelkästään hintaa, minkä ansiosta pysyttiin sekä budjetissa että parannettiin järjestelmän laatua.

Rollco onnistui ratkaisemaan ongelman, koska yritys on kokonaistoimittaja, jolla on suuri joustavuus. Tämän takia Rollco pystyy luomaan kokonaistaloudellisesti edullisia ratkaisuja, jotka on räätälöity asiakkaan tarpeisiin, sekä laadun että budjetin suhteen.

Lue lisää lineaarijärjestelmistämme

Katso kaikki tuotteemme

Lataa tarkistuslista